Windows Server 2008 R2 Üzerinde Exchange Server 2013 Kurulumu

Bu yazımızda sizler ile Windows 2008r2 Server üzerine Exchange 2013 Server kurulumunu paylaşacağım. Kurulum senaryosu küçük ve orta ölçekli firmalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Lab ortamımızda 1 adet Windows 2008r2 with SP1 Standart Server kurulu. Bu sunucumuzun üzerinde Domain Controller rolüde yüklü durumdadır.

 

Önerim DC ve Exchange Server’i ayrı ayrı sunucularda barındırmanız yönündedir.

 

Kurulum Gereksinimleri;

 

 1. Microsoft .NET Framework 4.5
 2. Windows Management Framework 3.0
 3. Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit
 4. Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit
 5. Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit
 6. Microsoft Knowledge Base article KB974405 (Windows Identity Foundation)
 7. Knowledge Base article KB2619234 (Enable the Association Cookie/GUID that is used by RPC over HTTP to also be used at the RPC layer in Windows 7 and in Windows Server 2008 R2)
 8. Knowledge Base article KB2533623 (Insecure library loading could allow remote code execution)
 9. http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34595 (Windows6.1-KB2506143-x64.msu)

 

Yukarıda ki linklerde bulunan programları kurduktan sonra aşağıda adımları uygulayın.

 

UcmaRuntimeSetup kurulumu için Desktop Experience kurulumu gerekmektedir.

 

Powershell’i açın (Run As Administrator) Sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırın.

 

Import-Module ServerManager

 

Add-WindowsFeature RSAT-ADDS

 

Add-WindowsFeature Desktop-Experience, NET-Framework, NET-HTTP-Activation, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Web-Server, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI

 

 

image001

 

image002

 

 

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit yüklemeye çalıştığınızda “Media Foundation” yüklenmemiş hatası alabilirsiniz. Bu durumda aşağıdaki adımları kullanarak Media Foundation özelliğini yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra sunucunuzu restart etmeniz gerekiyor.

 

Powershell’i açın (Run As Administrator)

 

Import-Module ServerManager

 

Add-WindowsFeature Server-Media-Foundation

 

Aşağıda belirttiğim komutu çalıştırın ve ASP.NET ile IIS’in uygun şekilde çalıştıralım.

 

Powershell’i açın (Run As Administrator)

 

·         C:\>cd “c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe” -ir –enable

·         C:\> IISReset

 

WinRM’i kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanın,

 

 • winrs.exe -r:Server_Adı ipconfig

 

Bağlanılamadığına dair bir uyarı alıyorsanız aşağıdaki komutu kullanın.

 

 • Winrm quickconfig

 

image003

 

 

image004

 

 

image005

 

 

Mailbox sunucusu için Task Schedule servisinin Enabled ve Otomatik olması gerekiyor.

 

 

image006

 

 

Net.TCP Port Sharing service’inin Enabled ve Otomatik çalışır durumda olması gerekiyor.

 

 

image007

 

 

Ön hazırlıklar sonrası kurulum işlemlerine başlayabiliriz.

 

Forest ve domain bazında çalıştırılması gereken komutları çalıştırmayla başlayalım. İşlemler için kullanacağınız hesabın aşağıdaki gruplara üye olması gerekmektedir.

 

·         Enterprise Admin

 • Domain Admin
 • Schema Admin

 

Aşağıda ki komutları sırasıyla Exchange kuracağınız sunucu üzerinde çalıştırma başlayalım. İlk komut schema üzerinde ilgili Exchange 2013 Attribute’lerini ekleyecektir. İkinci ve üçüncü komutlar ise ilgili grupları yaratıp yetkilendirme yapacaklardır.

 

 • setup.exe /prepareschema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
 • setup.exe /preparead /organizationname:UFUK /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
 • setup.exe /preparedomain /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

 

Sisteminizde birden fazla domain ya da child domain varsa yukarıdaki ikinci ve üçüncü komutu iş yaptığınız domain’ler de tekrar tekrar çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda aynı komutu tekrar kullanmak yerine örneğin üçüncü komut için /PrepareAllDomains parametresini de tercih edebilirsiniz.

 

 

image008

 

 

image009

 

 

image010

 

 

Şimdi standart kurulum adımlarına geçebiliriz.

 

Setup.exe’ yi iso veya Dvd içeriğinden çalıştıralım.

 

 

image011

 

 

image012

 

 

image013

 

 

image014

 

 

Introdiction ekranını next ile geçiyoruz.

 

 

image015

 

 

License Agreement kısmını onaylayıp, next ile geçiyoruz.

 

 

image016

 

 

Recommended Settings kısmında Don’t use recommended settings’i işaretleyip sonraki adıma geçiyoruz.

 

 

image017

 

 

 

Server Role Selection kısmında Mailbox Role, Client Access Role seçip, sonraki adıma geçiyoruz.

 

 

image018

 

 

 

 

image019

 

 

Malware Protection kısmını Aktif etmeden devam ediyoruz.

 

 

image020

 

 

Installing Exchange on a domain controller is not recommended açıklaması için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

 

http://technet.microsoft.com/library%28EXCHG.150%29/ms.exch.setupreadiness.WarningInstallExchangeRolesOnDomainController.aspx

 

 

image021

 

 

Kurulum işlemi başladı.

 

 

image022

 

 

image023

 

 

Kurulum başarı ile tamamlandı. Reboot ediyoruz.

 

 

image024

 

 

 

Managament Console bağlanıyoruz.

 

 

image025

 

 

image026

 

 

image027

 

 

Kurulum işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Başka bir makalede görüşmek üzere.

One Response to “Windows Server 2008 R2 Üzerinde Exchange Server 2013 Kurulumu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.