SQL Üzerinde Network Path’e Backup Aldırma

Merhaba,

Bildiğiniz üzere SQL ile direk olarak Network Path’ ne backup (script dışında) aldıramayız. Local diskleri görür.

Ancak, aşağıda belirttiğim Queryler ile bu işlemi gerçekleştirebiliriz.

Öncelikle paylaşıma açtığımız klasörün security ve sharing ayalarına sql servis user ve domain yetkili kullanıcıya full yetki veriyoruz.

Daha sonra paylaşıma açtığımız klasörü map olarak sql sunucuya ekliyoruz. Örnek X:\ diye.

Bu komut ile Network Path işlemini aktif ediyoruz.

Use Master

GO

EXEC master.dbo.sp_configure ‘show advanced options’, 1

RECONFIGURE WITH OVERRIDE

GO

EXEC master.dbo.sp_configure ‘xp_cmdshell’, 1

RECONFIGURE WITH OVERRIDE

GO

1

Bu komut ile Sql’ e gösteriyoruz network paylaşımımızı.

EXEC XP_CMDSHELL ‘net use X: \\Prolync2013\prosql1’

2

Bu komutla ilgili permission ve bilgilerin eklenmesini sağlıyoruz.

EXEC XP_CMDSHELL ‘Dir X:’

3

Son olarak baktığımızda X:\ paylaşımının SQL’ e yansıdığını görebiliriz.

4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.