Microsoft Office Communications Server 2007 Ayarlarının Yedeklenmesi

Bu makalemde sizlere OCS Sercer 2007 ayarlarının yedeklenme işlemlerini anlatmaya çalışacağım.Communications Server 2007 konfigurasyonlarını onarmak için bu konfigurasyonların yedeklenmesi için belirli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

 Bunlar;

  • Global-seviye ve pool-seviye ayarları için gerekli işlemler:
  • Standard Edition server için, Standard Edition sunucularının ayarlarını yedeklemeniz yeterli olacaktır.
  • Enterprise pool için, sadece bir Front End Server’ın konfigurasyonunu yedeklemeniz yeterli olacaktır..
  • Her sunucu ayarlarının yedeklenmesi için; Office Communications Server 2007 yapısı içerisinde yer alan her bir sunucu için yedeklenme işlemlerini gerçekleştirmek gerekir.

Global ve Pool ayarlarının yedeklenmesi;

Öncelikle bir sunucu üzerindeki global ve pool ayarları sadece bir sunucu üzerinden yedeklenir:

  • Standart Edition yapısı  için sadece bir Standart Edition sunucu yeterli olacaktır.
  • Enterprise Edition yapısı için sadece bir Enterprise Edition sunucu yeterli olacaktır.

LCSCmd.exe komut satırı aracı ile ayarlarının dışa aktarımı için izlenmesi gereken yollar;

Global ve pool-bazlı ayarların dışa aktarımı için;

1.     Standart Editinda, Enterprise havuz içerisinde yer alan Front End sunucuya veya sadece yönetim konsolu için atanmış yönetim araçları yüklü bir sunucuya RTCUniversalReadOnlyAdmins üyesi veya eşdeğeri bir kullanıcı ile yedeklerin alınacağı klasöre yazma yetkisi olan bir kullanıcı ile giriş yapın.

2.     Komut satırını açmak için; Start’a tıklayın, Run’a tıklayın,açılan girdi ekranına cmd yazın,ve OK’ye tıklayın.

3.     LCSCmd.exe aracının bulunduğu klasöre komut satırı aracılığı ile geçiş yapın. (varsayılan klasör yolu, <drive>:\Program Files\Common Files\Microsoft Office Communications Server 2007).

4.     Her iki seviyeye (global ve havuz) ait konfigurasyonların dışa aktarımı. Sadece bir seçeneği kullanın:

  • Enterprise havuz için global ve havuz seviyesi ayarlarının tek bir konfigurasyon dosyasına (.xml dosyası) aktarımı için komut girdisi:

lcscmd /config /action:export /level:global,pool /configfile: <drive>:\<path>\<filename>.xml /poolname:[ayarları dışa alınacak havuz için havuz adı]

  • Standart Edition için global ve havuz seviyesi ayarlarının tekbir konfigurasyon dosyasına aktarımı için komut girdisi: (.xml file), type the following command:

lcscmd /config /action:export /level:global,pool /configfile:<drive>:\<path>\<filename>.xml /poolname [Standard Edition sunucunun adı]

Enterprise havuz için bir örnek:

lcscmd /config /action:export /level:global,pool /configfile:C:\Backup\OCS1Serversettings.xml /poolname:ocspool1

5.     Eğer her iki farklı seviye için bağımsız konfigurasyon dosyası (xml dosya) almak istiyorsanız. Komutta iki farklı değişiklikle bunları elde edebilirsiniz:

  • /level seçeneği için iki seviyeden (global veya pool) sadece bir tanesini komut satırı içerisinde belirtin.
  • /configfile seçeneği ile her seviyeye farklı bir dosya adı belirtilmelidir.

6.     Komut tamamlandıktan sonra, oluşturduğunuz dosyasını her iki seviye için konfigurasyonu doğrulayınız. Eğer her iki seviye için bağımsız yedeklemeler yapıldı ise oluşturulan bağımsız iki dosyada yer alan konfigurasyonu doğrulayınız.

7.     Bağımsız bir lokasyonda veya güvenilir bir ortama yedeklediğiniz dosyaların restore işlemlerinde bu ortamların erişilebilir olmasını sağlamalısınız.

8.     Geri dönüş senaryoları için yedeklenen konfigurasyon dosyasını doğrulayın. Var olan yapının pasif olarak hazırlanan sunucular üzerinde çalışan yapının bozulması durumunda pasif yapı üzerine restore edilerek süreklilik sağlanabilir.

  Server Ayarlarının Yedeklenmesi

Sunucu ayarlarının yedeklenmesi sunucu bazlı olarak yapıdaki herbir server için yapılmalıdır. Tablo 1 ve 2 de sunucu bazlı yetenek ve konfigurasyon içerikleri yer almaktadır.

Tablo 1 İç sunucularda hangi içeriklerin yedekleneceklerini listeler.

Tablo 1. İç sunucularda Sunucu Bazlı yedeklenmesi gereken bileşenler.

Sunucular Standard Edition Server Bileşeni Enterprise Pool, Tümleşik Konfigurasyon Enterprise Pool, Dağıtılmış Konfigurasyon
Standard Edition servers Evet
Front End Servers Evet Evet
Directors (optional) Evet Evet
Web Components Servers Evet
Web Conferencing Servers Evet
A/V Conferencing Servers Evet
Archiving and CDR Servers Evet Evet Evet
Mediation Servers Evet Evet Evet
Forwarding proxy servers Evet Evet Evet

Back-End sunucuları üzerinde Office Communications Server 2007 kurulu değildir. Bu nedenle yedekleme işlemleri ek bir database yedekleme prosedürü içerisinde yapılmalıdır. Yapınıza uygun database yedeklemesini planlayınız.

Table 2 Arındırılmış (DMZ) networkte yer alan sunucu bileşenlerini kapsar.

Table 2. Arındırılmış (DMZ) networkte yer alan sunucularda yedeklenmesi gerken bileşenler.

Sunucular Tümleşik Edge Topology Single-Site Edge Topology Scaled Single-Site Edge Topology Remote Site Edge Topology in a Multiple Site Topology
Access Edge Servers Evet Evet Evet Evet
Web Conferencing Edge Servers Evet Evet Evet Evet
A/V Edge Servers Evet Evet Evet Evet

Reverse Proxy sunucuları üzerinde Office Communications Server 2007 kurulu değildir. Bu nedenle yedekleme işlemleri ek bir reverse proxy sunucusu yedekleme prosedürü içerisinde yapılmalıdır. Yapınıza uygun reverse proxy sunucu yedeklemesini planlayınız.

Tablo 1 ve Tablo 2 de yer alan sunucular için sunucu bazlı ayarların dışa alınması için LCSCmd.exe komut satırı aracı ile ilgili prosedürleri izleyin.Yapıda bulunan bütün sunucular için bu işlemlerin tamamlanması halinde prosedür tamamlanmış olur.

Her bir sunucu için sunucu bazlı konfigurasyonun dışa alımı için

1.     Standart Editinda, Enterprise havuz içerisinde yer alan Front End sunucuya veya sadece yönetim konsolu için atanmış yönetim araçları yüklü bir sunucuya RTCUniversalReadOnlyAdmins üyesi veya eşdeğeri bir kullanıcı ile yedeklerin alınacağı klasöre yazma yetkisi olan bir kullanıcı ile giriş yapın.

2.     Komut satırını açmak için; Start’a tıklayın, Run’a tıklayın,açılan girdi ekranına cmd yazın,ve OK’ye tıklayın.

3.     LCSCmd.exe aracının bulunduğu klasöre komut satırı aracılığı ile geçiş yapın. (varsayılan klasör yolu, <drive>:\Program Files\Common Files\Microsoft Office Communications Server 2007).

4.     Her bir sunucu için sunucu bazlı konfigurasyonun dışa alımı için,komut girdisini kullanın:

lcscmd /config /action:export /level:machine /configfile: <drive>:\<path>\<filename>.xml /fqdn:[Ayarları dışa alınacak sunucunun FQDN’i]

Örneğin:

lcscmd /config /action:export /level:machine /configfile:C:\Backup\OCS1Serversettings.xml /fqdn:ocspool1server1.contoso.com

Eğer dışa alım işlemleri bağımsız bir sunucu üzerinden yapılıyor ise ilgili sunucunun FQDN’ini belirtmek gerekmektedir. Ancak ilgili sunucuda bu işlem yapıldığında /fqdn seçeneği belirtilmez ise var olan sunucu varsayılan olarak kabuledilir.

5.     Komut tamalandıktan sonra konfigurasyon dosyasının içeriğini sunucu bazlı olarak doğrulayınız.

6.     Bağımsız bir lokasyonda veya güvenilir bir ortama yedeklediğiniz dosyaların restore işlemlerinde bu ortamların erişilebilir olmasını sağlamalısınız.

7.     Geri dönüş senaryoları için yedeklenen konfigurasyon dosyasını doğrulayın. Var olan yapının pasif olarak hazırlanan sunucular üzerinde çalışan yapının bozulması durumunda pasif yapı üzerine restore edilerek süreklilik sağlanabilir.

8.     Yapınızda bulunan her bir sunucu için yukarıda belirtilen procedure uygun olarak bağımsız adlandırılmış konfigurasyon dosyalarını oluşturunuz.

Umarım faydalı olmuştur.

Kaynak: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb894430.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.