ForeFront UAG 2010 Üzerinde Terminal Server Remote Desktop Services Program Publish

ForeFront UAG 2010 SP1 Üzerinde Terminal Server Remote Desktop Services yardımı ile Program Publish işlemleri gerçekleştirebiliriz. Bu işlem, şirket dışında bulunan kullanıcılarızın Publish ettiğiniz programları rahatlıkla erişebilmesini sağlayacaktır. Kullanıcılarınız içinde bir Url üzerinden Publish ettiğiniz her programa erişebilme imkânı sağlıyor.

Terminal server 2008 ve r2 sürümü üzerinde publish edilen web apps’ları ForeFront UAG 2010 üzerinden publish bize merkezi bir denetim kazandıracaktır.

Lab ortamım aşağıda ki gibi yapılandırılmıştır.

·         Server 1

§  Windows 2008r2 Enterprise

§  Domain Controller “ufuktatlidil.com

§  Microsoft Exchange 2010 SP1

§  Terminal Services

§  Remote App Manager

·         Server 2

§  Windows 2008r2 Enterprise

§  Forefront Unified Access Gateway Service Pack 1

§  Forefront Theart Management Gateway Service Pack 1

https://uag.ufuktatlidil.com adresinin ilk haline bakarsak, Portal üzerinde herhangi bir Publish edilmiş program bulunmadığını görüyoruz.

Daha önceden benim Publish Ettiğim Exchange 2010 ve File Access dışında herhangi bir Publish bulunmamaktadır.

image001

Domain Controller üzerinden Remote App Manager’ı açıyoruz.

image002

Remote App Manager’ı açtıktan sonra, sağ tarafta bulunan Action bölümünden Add Remote App Programs linkine tıklıyoruz.

image003

Welcome ekranını Next ile geçtikten sonra karşımıza RemoteApp Program Listesi geliyor.

image004

Ben aşağıda işaretlediğim seçeneklerim yanında Browse butonuna tıklayarak dsa.mscyide ekledim.

Böylelikle Aşağıda belirttiğim Programları Publish edeceğim.

·         Active Directory Administrative Center

·         Active Directory Module for Windows PowerShell

·         Internet Information Services (IIS) Manager

·         Active Directory Users and Computers (dsa.msc)

image005Next ve Finish ile bitiriyoruz. RemoteApp Manager’in son hali aşağıda ki gibidir. Seçtiğimiz programlar eklenmiş görünüyor.

image006

Bu işlemler sonunda yaptığımız ayarları Remote App Manager üzerinde Actions bölümünden Export Remote App Settings linki yardımı ile Export ediyoruz.

image007

Export the RemoteApp Programs list and settings to a life işaretleyip , OK butonuna tıklıyoruz.

image008

File Name belirtip, Desktop’a kayıt ediyoruz.

image009

Başarılı bir şekilde kayıt işlemini gerçekleştirdik.

image010

image011Oluşturduğumuz ufuktatlidil.tspub dosyasını Forefront Unified Access Gateway’in bulunduğu sunucuya kopyalıyoruz. Daha sonra Forefront Unified Access Gateway Management Consolu açıyoruz.

Resim üzerinde görüldüğü gibi daha önceden oluşturduğum Trunk üzerinde Portal,Exchange 2010 ve File Access Publishlerini gerçekleştirmiştim.

Aynı Trunk üzerinde Applications  altında bulunan Add butonuna tıklıyoruz.

image012

Welcome ekranını Next ile geçiyoruz.

En altta bulunan Terminal Services (TS)/Remote Desktop Services (RDS) altından RemoteApp’ı seçerek Next ile sonra ki adıma geçiyoruz.

image013

Configure Application altında Application Name belirtip , sonra ki adıma geçiyoruz.

image014

Select Endpoint Policies kısmını default olarak bırakıp , Next ile sonra ki adıma geçiyoruz.

image015

Import RemoteApp Programs adımında ufuktatlidil.tspub Path’ini belirtiyoruz. Otomatik olarak FQDN bilgimiz otomatik olarak gelmektedir. IP Addresses bölümüne Dış Bacak IP’mizi yazıp, sonra ki adıma geçiyoruz.

image016

Select Publishing Type kısmında Publish edeceğimiz Programların listedini görüyoruz. İstediğimiz programları Published RemoteApps kısmına taşıyoruz.

image017

image018

Next ile sonraki adıma geçiyoruz.

Configure Client Settings Default olarak bırakıp, sonra ki adıma geçiyoruz.

image019

Portal bilgilerimizi gösteriyor.

image020

Authorization > Authorize All Users işaretli şekilde bırakıp, sonra ki adıma geçiyoruz.

image021

Son ekranımızıda Finish ile bitiriyoruz.

image022

UAG Trunk’ımız altına UAG Program Publish > Remote App Application’umuz geldi.

image023

File menüsünden Active işlemini yapıyoruz.

image024

image025

Activate işlemi tamamlandı.

image026

ForeFront UAG 2010 Üzerinde Terminal Server Remote Desktop Services Program Publish işlemlerini tamamldık. Tekrar https://uag.ufuktatlidil.com adresine giriş yapalım ve son duruma göz atalım. Portal üzerinde Publish edilmiş programlarımızı görüyoruz.

image027

Aşağıda Publish ettiğimiz Programları görüyoruz.

·         Active Directory Administrative Center

·         Active Directory Module for Windows PowerShell

·         Internet Information Services (IIS) Manager

·         Active Directory Users and Computers (dsa.msc)

image028

Publish ettiğimiz Programların çalışıp, çalışmadığını test edelim.

Active Directory Administrative Center Connection kurmaya başlıyor.

image029

image030

Başarılı bir şekilde çalıştı.

image031

Birde Active Directory Users and Computers (dsa.msc) çalıştırmayı deneyelim.

Connection kurmaya başlıyor.

image032

Başarılı bir şekilde Connection kurarak karşımıza Active Directory Users and Computers kısmını getirdi.

image033

Önemli: Forefront Unified Access Gateway üzerinden Publis edilen Programlara erişim yapacak User’ların İlgili server’a erişim için Remote Desktop Users yetkisiki olması gerekmektedir.

image034

Makalemizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.