Exchange User Mailbox, Active Directory User ve Active Directory Grouplar Ne Zaman Oluşturuldu?

Organizasyonumuz ‘da bulunan User Mailbox, Active Directory User ve Grouplar’ ın ne zaman oluşturulduğunu kontrol etmek veya raporlamak isteyebiliriz. Hatta güvenlik ve logların incelenmesi açısından oldukça gerekli bir işlemdir. Peki bu işlemleri nasıl yapacağız? Aşağıda sizler ile paylaştığım PowerShell komutları sayesinde usermailbox’ dan Group’ a kadar hangi tarihlerde oluşturulduğunu görebilirsiniz.

Active Directory User ne zaman oluşturuldu?

Komutumuz:

Get-ADUser -Filter * -Properties whenCreated | Where-Object {$_.whenCreated -ge $When}

Belirli bir tarih öncesine kadar istersek bu raporu ne yapabiliriz? Mesela son 60 gün içerisinde Active Directory üzerinde oluşturulan userlar gibi..

Komutumuz:

$When = ((Get-Date).AddDays(-60)).Date

Get-ADUser -Filter {whenChanged -ge $When} -Properties whenChanged


Bir örnekte gruplar için yapalım. Son 40 gün içerisinde oluşan grupları görüntülemek için..

Komutumuz:

$When = ((Get-Date).AddDays(-40)).Date

Get-ADGroup -Filter {whenChanged -ge $When} -Properties whenChanged

Exchange Server User Mailbox olarak son 30 günde oluşturulan mailboxlar için..

Komutumuz:

Get-Mailbox | where {$_.WhenCreated -gt (get-date).adddays(-30)} | ft Name,Alias,whenCreated -Autosize

Son 30 günde oluşturulan Distribution Group için..

Komutumuz:

Get-DistributionGroup | where {$_.WhenCreated -gt (get-date).adddays(-30)} | ft Name,Alias,whenCreated -Autosize

Son 60 günde oluşturulan Dynamic Distribution Group için..

Komutumuz:

Get-DynamicDistributionGroup | where {$_.WhenCreated -gt (get-date).adddays(-60)} | ft Name,Alias,whenCreated -Autosize

Son olarak Organizasyonumuz bazında son 60 gün içerisinde oluşturulan bütün gruplar için..

Komutumuz:

$When = ((Get-Date).AddDays(-60)).Date

Get-Group | where {$_.WhenCreated -gt (get-date).adddays(-60)} | ft Name,Alias,whenCreated -Autosize

Faydalı olması dileğiyle..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.