SQL Database Backup History Query

Aşağıda ki query ile Sql Databselerin Yedekeleme geçmişini görebilirsiniz.

***********************************************************************

SQL TLOG SHRINK QUERY

Aşağıda ki komut TLOG db’sini küçültmek için kullanılır. Gerekirse 3 defa çalıştırılabilir.

BACKUP LOG DB_NAME TO DISK= ‘NUL:’

...

SQL Server Versiyon Bilgisini Görme

Sql Server ‘ın Versiyon bilgisi için aşağıda ki 2 Qery’ i kullanabilirsiniz. 1) SELECT @@VERSION AS [Current Version]; 2) SELECT SERVERPROPERTY(‘productversion’) Version,
SERVERPROPERTY (‘productlevel’) SP,
SERVERPROPERTY (‘edition’) Edition

Error 15023: User already exists in current database

Create failed for User ‘TMS’. (Microsoft.SqlServer.Smo) User, group, or role ‘TMS’ already exists in the current database. (Microsoft SQL Server, Error: 15023)

Yeni Bir Query sayfası açın. İlgili Datbase ismini seçip, aşağıda ki komutu çalıştırın.

EXEC sp_change_users_login ‘Auto_Fix’, ‘username

...

SQL Üzerinde Network Path’e Backup Aldırma

Merhaba,

Bildiğiniz üzere SQL ile direk olarak Network Path’ ne backup (script dışında) aldıramayız. Local diskleri görür.

Ancak, aşağıda belirttiğim Queryler ile bu işlemi gerçekleştirebiliriz.

Öncelikle paylaşıma açtığımız klasörün security ve sharing ayalarına sql servis user ve domain yetkili kullanıcıya full yetki ...

SQL SPN Kayıtı Yok! SPN Configuration Status Problem

SCOM da SQL monitonig işlemi gerçekleştirirken SQL sunuculardanki SPN kaydının olmaması veya yanlış olması nedenyle SQL monitoring Warning mesajları alabilirsiniz. Microsoft Kerberos Configuration ile bu sorun basit bir şekilde çözülebilir.

Örnek Bir Scom Warning Alert:

Aşağıda ki linkten, Microsoft® ...

SQL Database Backup History Query

Merhaba,

Aşağıda ki query ile Sql Databselerin Yedekeleme geçmişini görebilirsiniz.

***********************************************************************

SELECT
CONVERT(CHAR(100), SERVERPROPERTY(‘Servername’)) AS Server,
msdb.dbo.backupset.database_name,
msdb.dbo.backupset.backup_start_date,
msdb.dbo.backupset.backup_finish_date,
msdb.dbo.backupset.expiration_date,
CASE msdb..backupset.type
WHEN ‘D’ THEN ‘Database’
WHEN ‘L’ THEN ‘Log’
END AS backup_type,

SQL Backup & TLOG Backup

Merhaba,

Aşağıda belirttiğim Query ile aynı anda Database ve TLOG Backup’ ı alabilir, ilgili paylaşıma alınmasını sağlayabilirsiniz.

*********************************************************

BACKUP DATABASE DATABASE ISMI

TO DISK = ‘\\Server_Ismi_Paylasim\backup\ DATABASE ISMI.bak’

WITH INIT, STATS

 

BACKUP LOG DATABASE ISMI

TO DISK = ‘\\ Server_Ismi_Paylasim\backup\ DATABASE ...

SQL ALWAYS ON SİSTEMİNE YENİ CLUSTER NODE EKLENMESİ

Windows ve SQL Update seviyelerinin aynı olması gerekmektedir. Windows versiyonu aynı olmalıdır. Ayrıca Disk ve Disklerin içinde ki klasörler diğer SQL Node’lar ile birebir aynı olmalıdır.

Örnek: Aktif SQL SERVER

Windows 2012r2 Standart

Diskler: C: \ 50 gb – D: \ 50 ...

  • 1
  • 2