IIS için uzun süreli Self-Signed sertifika oluşturma

 

  • Sertifika talebi oluşturma:
    PowerShell admin olarak açılır DNS adresi için sertifika talebi oluşturulur.
    Örnekte sertifika geçerlilik zamanı şimdiki zamandan 15 gün öncesi ile 10 yıl (3560) sonrası içindir, gün sayısı değiştirilerek istenilen süre için oluşturabilir.

 

New-SelfSignedCertificate ...