Exchange Server Test Komutları

Komut Açıklaması Test-EdgeSynchronization Subscribe edilmiş Edge Transport sunucularının durumlarını kontrol eder.