Exchange 2010’da Toplu Mail Silme

Sorun: Exchange 2010 sp3 kullanıyoruz. Sistem içinde ki tüm mailboxlarda belli bir subject’e sahip olan mailleri silmek istiyorum.

Exchange organization is not in native mode

“Exchange organization is not in native mode” DC üzerinde Adsiedit.msc aracını açalım. Server adını sağ tıklayarak Connect diyelim ve Configuration‘ı seçelim.

Exchange 2010 Smtp Portunu Değiştirme

Varsayılan port numarasını görüntülemek için; 1)Exchange Management Shell açılır 2)Get-SendConnector | ft Id*,Sm*s,po* komutu verilir.

Exchange 2010 Winmail.dat Problemi

Exchange Server üzerinden attach’li mail gönderdiğinizde karşı taraf kendisine sizin gönderdiğiniz ekle hiç ilgisi olmayan winmail.dat dosyasının ulaştığını söyleyebilir.