Exchange Server 2010 Hierarchical Address Books HAB

Hiyerarşik Adres Defteri (Hierarchical Address Book) (HAB) – Exchange Server 2010 ile gelen Adres defterini hiyerarşik şekilde görüntülememizi ve kullanmamızı sağlayan yeni bir öze